Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin sklepu internetowego RAFMAR

1. Postanowienia Ogólne

Sklep internetowy RAFMAR prowadzony jest przez:

RAFMAR RAFAŁ LATUSZEK

Czubin 14/3

05-840 Brwinów

NIP: 826-206-28-80

REGON: 362041872

Kontakt tel. 792 417 065

e-mail. [email protected]

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych z konsumentem (kupującym) w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez sklep internetowy jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

2. Przedmiot Sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na aukcjach sklepu https://rafmar.pasaz24.pl i w innych serwisach internetowych oferujących sprzedaż towaru na odległość. Sprzedający oferuje produkty fabrycznie nowe oraz używane/uszkodzone, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na aukcjach sklepu https://rafmar.pasaz24.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Cena produktów nie obejmuje kosztów przesyłki. Informacja o kosztach przesyłki zawarta jest w treści strony internetowej z oferowanym produktem. Przy wysyłce towarów na terenie Polski, ceny nie są powiększane o dodatkowe opłaty lub podatki poza kosztami dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy zakupie, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

3. Składanie zamówienia

Zamówienia można składać przez sklep internetowy https://rafmar.pasaz24.pl  na którym znajdują się oferowane produkty lub korespondencją elektroniczną na adres [email protected] lub telefonicznie +48 792 417 065 Wiążące dla Sprzedającego i Kupującego są ceny, właściwości towaru oraz wszelkie koszty ujawnione na stronie z oferowanym przedmiotem  w momencie złożenia zamówienia.

 4. Realizacja zamówienia

Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, co odbywa się w korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Zmiana zamówienia, w szczególności danych adresowych, możliwa jest do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Późniejsze zmiany zamówienia uzależnione są od etapu jego realizacji. Rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się po uzgodnieniu ze sposobu płatności, a przy wyborze płatności „wpłata na konto” po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.  Zamówienie przekraczające kwotę 5.000 zł realizowane jest tylko przy wyborze płatności „wpłata na konto”. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Na czas realizacji zamówienia składa się skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki oraz czas dostawy. W przypadku zamówień indywidualnych, zmian w konfiguracji podstawowej na życzenie zamawiającego, czas dostawy może się wydłużyć do 30 dni. W przypadku braku dostępności towaru w magazynie kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz możliwym terminie realizacji zamówienia.

5. Sposób zapłaty

Akceptowane są następujące sposoby zapłaty:

Wpłata na konto bankowe (przedpłata) – przelewem na konto bankowe Sprzedającego,

Wpłata na konto bankowe przez platformy PayU (przedpłata),

Przy odbiorze towaru (za pobraniem).

W momencie odbioru towaru: Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu https://rafmar.pasaz24.pl Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.

Wpłatę należy dokonać na podane niżej konto bankowe:

RAFMAR RAFAŁ LATUSZEK

Czubin 14/3

05-840 Brwinów

ING Bank Śląski S.A. 39 1050 1924 1000 0092 1354 5685

6. Dostawa

Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem  jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

Dostawa towaru realizowana jest na następujących warunkach: odbiór osobisty, przesyłka kurierska.

Koszt dostawy produktów pokrywa Kupujący.

Koszt dostawy zakupionych produktów wskazany jest na portalu https://rafmar.pasaz24.pl

Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon albo faktura VAT).

Odbiór zakupionego towaru wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej  zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy.

Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki Sprzedawcy oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres RAFMAR RAFAŁ LATUSZEK Czubin 14/3 05-840 Brwinów Sprzedawca umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na [email protected]

Termin 14-to dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w stanie niezmienionym.

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy pokrywa Kupujący.

Uprawnienia i obowiązki określone w rozdziale VI pkt 1-4 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego przez Kupującego towaru w stanie niezmienionym, zwróci kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zakupem towaru, w tym koszt wysyłki.

Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Sprzedający skontaktuje się z kupującym w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu zapłaty, co nie będzie wiązać się dla Kupującego z żadnymi kosztami. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Reklamacje

Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji o ile taka obowiązuje na zakupiony przez Klienta towar. Informacja o zakresie i długości obowiązywania gwarancji znajduje się na stronie z opisem oferowanego produktu oraz Karcie Gwarancyjnej. Reklamacja będzie rozpatrzona tylko w przypadku towarów z czytelnym numerem seryjnym zgodnym z numerem podanym na Karcie Gwarancyjnej. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu:

-  ujawnione w treści aukcji przed zakupem,

-  powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu oraz uszkodzenia mechaniczne,

-  związane z niewłaściwym przechowywaniem,

-  powstałe w wyniku dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku konieczności wydłużenia tego terminu kupujący zostanie poinformowany o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona kupującemu w sposób, w jaki została ona zgłoszona. Kupujący do czasu końcowego rozpatrzenia reklamacji może wskazać Usługodawcy inny sposób kontaktu. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego. Sprzedawca może odmówić naprawy gwarancyjnej w przypadku niezgodności numerów seryjnych produktów z numerami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej, nieczytelności, zmiany lub braku numeru seryjnego produktu.

10.  W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty z nią związane ponosi kupujący.

11.  W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

12.  W przypadku reklamowania towaru Klient zobowiązany jest do dokonania archiwizacji danych znajdujących się na nośniku objętym reklamacją. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku oraz ich utratę ponosi Klient.

9. Ochrona danych osobowych

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji umowy sprzedaży.

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu: w realizacji umowy, świadczenia usług drogą elektroniczną. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przez Sprzedającego. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

10. Postanowienia końcowe.

Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu https://rafmar.pasaz24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Wszelkie spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć oraz tekstów z naszych aukcji bez pisemnej zgody Firmy RAFMAR zabronione.

Witryna stworzona na platformie