Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Reklamacje

Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji o ile taka obowiązuje na zakupiony przez Klienta towar. Informacja o zakresie i długości obowiązywania gwarancji znajduje się na stronie z opisem oferowanego produktu oraz Karcie Gwarancyjnej. Reklamacja będzie rozpatrzona tylko w przypadku towarów z czytelnym numerem seryjnym zgodnym z numerem podanym na Karcie Gwarancyjnej. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu:

-  ujawnione w treści aukcji przed zakupem,

-  powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu oraz uszkodzenia mechaniczne,

-  związane z niewłaściwym przechowywaniem,

-  powstałe w wyniku dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku konieczności wydłużenia tego terminu kupujący zostanie poinformowany o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona kupującemu w sposób, w jaki została ona zgłoszona. Kupujący do czasu końcowego rozpatrzenia reklamacji może wskazać Usługodawcy inny sposób kontaktu. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego. Sprzedawca może odmówić naprawy gwarancyjnej w przypadku niezgodności numerów seryjnych produktów z numerami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej, nieczytelności, zmiany lub braku numeru seryjnego produktu.

10.  W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty z nią związane ponosi kupujący.

11.  W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

12.  W przypadku reklamowania towaru Klient zobowiązany jest do dokonania archiwizacji danych znajdujących się na nośniku objętym reklamacją. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku oraz ich utratę ponosi Klient.

Protokół_reklamacji_dla_Sklepu:

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres RAFMAR RAFAŁ LATUSZEK Czubin 14/3 05-840 Brwinów Sprzedawca umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na [email protected]

Termin 14-to dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w stanie niezmienionym.

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy pokrywa Kupujący.

Uprawnienia i obowiązki określone w rozdziale VI pkt 1-4 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego przez Kupującego towaru w stanie niezmienionym, zwróci kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zakupem towaru, w tym koszt wysyłki.

Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Sprzedający skontaktuje się z kupującym w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu zapłaty, co nie będzie wiązać się dla Kupującego z żadnymi kosztami. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przykładowy formularz odstąpienia od umów.pdf

Witryna stworzona na platformie